Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Inleiding

Het Studentenstatuut is een officieel document, dat is voorgeschreven door de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). Het Studentenstatuut van de HAN bestaat uit een instellingsdeel dat voor elke student geldt en meerdere specifieke opleidingsstatuten. Deze Leeswijzer is een samenvatting van het instellingsdeel van het Studentenstatuut en de daarbij behorende bijlagen.

Hoe kun je de Leeswijzer van het Studentenstatuut lezen?
Op de pagina Paragrafen vind je alle paragrafen uit de Leeswijzer onder elkaar. In de rechterkolom op deze pagina kun je de paragrafen ook per hoofdstuk selecteren.
Een paragraaf die je interessant vindt, kun je in zijn geheel lezen door op Verder lezen te klikken. Wil je een paragraaf uitprinten, klik dan op Voeg toe aan Mijn Leeswijzer. In Mijn Leeswijzer verzamel je zo alle artikelen die je wilt uitprinten. Hiervan wordt een samengevoegde, printbare Leeswijzer ‘op maat’ samengesteld.
De verwijzingen in de Leeswijzer naar artikelen, zijn verwijzingen naar artikelen in het Studentenstatuut zelf. Het volledige Studentenstatuut vind je op de pagina Studentenstatuut.

Studentenstatuut
Het Studentenstatuut bevat de belangrijkste rechten en plichten van studenten. Het gaat zowel om rechten en plichten uit allerlei wettelijke regelingen als om regelingen die de HAN zelf heeft vastgesteld. Deze rechten en plichten vloeien voort uit je inschrijving als student aan de HAN. Denk bijvoorbeeld aan het collegegeld, de kwaliteit van het onderwijs, studiebegeleiding, de examenregeling, gedragsregels, studentenvoorzieningen, persoonsregistraties en (on)gewenste omgangsvormen. De bepalingen van het Studentenstatuut zijn in principe op alle studenten van toepassing.

Het Studentenstatuut bestaat uit een groot aantal juridische artikelen, procedures en reglementen. In deze Leeswijzer hebben we de voor jou meest relevante onderdelen van het statuut en bijlagen in niet-juridische taal samengevat, met verwijzingen naar de desbetreffende artikelen in het officiële statuut. De Leeswijzer is dus een verkorte versie van het Studentenstatuut, en om die reden kunnen er geen rechten aan worden ontleend. Het volledige Studentenstatuut vind je op de pagina Studentenstatuut op deze website. Meer informatie over je rechten en plichten als HAN-student vind je ook op Insite, het intranet van de HAN.

Opleidingsstatuut
Het opleidingsstatuut geeft je inzicht in het jaarprogramma van je opleiding, wat we van jou verwachten en ook wat jij van de opleiding mag verwachten. Je vindt er essentiële informatie over de opzet, organisatie en uitvoering van het onderwijs, over studieloopbaanbegeleiding, studentenvoorzieningen en de onderwijs- en examenregeling (OER). En als er voor een opleiding een afwijkende regeling geldt dan in het Studentenstatuut staat vermeld, dan is die regeling eveneens opgenomen in het opleidingsstatuut van jouw opleiding.

Rechtvaardig
Met de beide statuten kan een student bepalen of de hogeschool rechtvaardig oordeelt en beslist. Mocht dat niet zo zijn en lost overleg niets op? In het studentenstatuut staat beschreven welke stappen de student kan nemen om zijn of haar recht te halen. In het studentenstatuut wordt verwezen naar een aantal formulieren (o.a. betreffende bestuursbeurzen, noodfonds, etc.) Deze formulieren vind je op Insite HAN – Studiesucces.